Skip to main content
Noutăți

Totul despre facturile de regularizare

By 08/03/2023No Comments

Facturile clasice de regularizare pentru energia electrică sunt de 2 tipuri în mod curent, la care se adaugă cu caracter excepțional factura de regularizare din luna februarie 2023, emisă o singură dată. 

 1. Cele de regularizare periodică au scopul de a actualiza cantitatea de energie consumată, măsurată la citirea contorului de către distribuitor – și cantitatea facturată anterior, conform convenției de consum sau autocitirii (indexului trimis de client).  Facturile pot fi în plus sau în minus, în funcție de evoluția consumului realizat față de consumul facturat.
   1. Un al doilea tip de facturi emise de furnizorii de energie electrică sunt cele de regularizare anuală a certificatelor verzi. În această factură sunt recalculate valorile corespunzătoare prețului și numărului real de certificate verzi utilizate pentru achiziția efectivă a energiei și apoi recalculate ponderile corespunzătoare fiecărui client. Diferențele de preț astfel rezultate se regăsesc în factura de regularizare a cerificatelor verzi. Acest tip de factură de regularizare este emisă până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an.

   Situația facturilor de regularizare din luna februarie 2023 – are un caracter excepțional (se aplică o singură dată), vizează doar clienții de energie electrică care nu au beneficiat de plafon în anul 2022, dar au un consum realizat în marjele de plafon de consum aplicabile în 2022.

   Regularizarea avută în vedere se va aplica doar în beneficiul clienților iar această factură va fi emisă doar pentru:

   •  Clienții de energie electrică care nu s-au încadrat în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe pentru consumul realizat în anul 2022
   • Clienții de energie electrică care s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022. În acest caz, furnizorii emit o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prevederilor legale. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în tranșele de consum.

   Începând cu anul 2023, prețul de plafon nu mai depinde de media consumului lunar realizat în anul anterior. Acesta se va calcula și aplica la consumul realizat lunar. De exemplu, dacă într-o lună consumul este de 120 kWh, atunci prețul aplicat va fi de 0,8 lei/kWh. Dacă luna următoare consumul scade sub 100 kWh, atunci prețul aplicat de furnizor va fi de 0,68 de lei/kWh. Pentru a evita facturi de regularizare pe perioade mari și pentru a se asigura continuitatea încadrării în tranșa de consum cu preț plafonat, consumatorii au opțiunea de a transmite indexul lunar prin autocitire către furnizorul de energie. 

   De asemenea, distribuitorului de energie electrică îi revine obligația legală de a citi indexul contorului de energie electrică la intervale de maxim 3 luni.  În același timp, titularul locului de consum are obligația să permită accesul operatorului de distribuție pentru citirea contorului, în cazul în care acesta este montat în interiorul proprietății.

   Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor, consumatorul va fi notificat de distribuitor, iar aceasta se poate reprograma, de comun acord, între client și distribuitor și prin intermediul furnizorului. În cazul în care există deja un preaviz, întrucât delegatul operatorului de distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.

   În cazul gazelor naturale, există un singur tip de factură de regularizare, prin care se actualizează cantitatea de energie real consumată, care se măsoară la citirea contorului de către distribuitor, și cantitatea facturată anterior conform convenției de consum sau autocitirii. Preţul final facturat clienților casnici este plafonat la 0,31 kWh/lună în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, indiferent de consum.

   Leave a Reply