Facturi la energie

pe înțelesul tuturor

Factura la energie electrică pe înțelesul tuturor

Factura la energia electrică este greu de înțeles?

Venim în sprijinul tău cu explicații și detalii care să te ajute să o citești și să înțelegi mai bine ce plătești.

Factura la gaze naturale pe înțelesul tuturor

Factura la gaze naturale este greu de înțeles?

Venim în sprijinul tău cu explicații și detalii care să te ajute să o citești și să înțelegi mai bine ce plătești.

La ce trebuie să fim atenți când semnăm un nou contract de furnizare a energiei

Cum schimb furnizorul / contractul de energie electrică și de gaze naturale?

Întrebări frecvente

Care sunt informațiile obligatorii pe care ofertele de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale trebuie să le conțină?

Oferta unui furnizor trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

– datele de identificare ale furnizorului

– perioada de valabilitate a ofertei și perioada sa de aplicare;

– perioada de facturare (pentru clienții casnici facturarea este lunară);

– prețul energiei electrice, care include componenta de achiziție a energiei electrice și componenta de furnizare;

– prețul gazelor naturale exprimat în lei/kWh, care include componenta de achiziție și componenta de furnizare a gazelor naturale

– dacă prețul este fix sau variabil

Oferta trebuie să indice și celelalte costuri care compun prețul final:

– tariful pentru serviciul de distribuție

– tariful pentru serviciul de transport

– valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor stabilite prin dispozițiile legale în vigoare.

Prețul final facturat este suma tuturor componentelor de mai sus.

 

O ofertă mai poate include:

– valoarea componentei fixe stabilită în lei/lună sau lei/zi, dacă este cazul;

– descrierea serviciilor oferite

și trebuie să menționeze:

– termenele, modalitățile și condițiile de plată a facturii;

– opțiunile privind modul de transmitere a facturii;

– data-limită de încheiere a contractului de furnizare pe baza ofertei;

– durata contractului

– modalitatea de acceptare a ofertei;

– documentele necesare pentru încheierea contractului;

– eventuale comisioane percepute pentru încetarea contractului de furnizare înainte de data de prevăzută în contract sau schimbarea furnizorului.

 

ATENȚIE!

O ofertă de furnizare nu poate fi modificată de către furnizor în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei de furnizare, dacă data transmiterii de către client a solicitării de încheiere a contractului în baza ofertei este în perioada de valabilitate a ofertei și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în aceasta.

În ce condiții poate un furnizor să perceapă comisoane pentru încetarea contractului înainte de termen?

Furnizorii pot percepe comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul în care îl denunți.

Aceste comisioane trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să îți fie comunicate în mod clar înainte de încheierea contractului;
 2. să fie prevăzute în contractul de furnizare;
 3. să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate furnizorului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate în temeiul contractului respectiv. Fundamentarea și justificarea privind pierderile economice directe revin furnizorului.

Mai trebuie să știi că furnizorii care percep comisioane de încetare a contractelor au obligația de a informa ANRE cu ocazia instituirii acestora și a modului de calcul al acestora și ori de câte ori se schimbă valoarea sau modul de calcul.

Care sunt drepturile tale în relația cu furnizorul de energie electrică?

Ai dreptul:

– să soliciți furnizorului modificarea adresei de corespondență și/sau a modalității de comunicare pentru primirea facturilor/comunicărilor/notificărilor;

– să renunți la contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în afara spațiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanță, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, indiferent dacă contractul a început sau nu să producă efecte;

– să stabilești cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare.

În ce condiții poate fi reziliat contractul de furnizorul de energie electrică?

Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor în următoarele situații:

 1. sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
 2. neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract.

Înainte de rezilierea pentru neplată, furnizorul trebuie să transmită clientului un preaviz de deconectare și o notificare de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii. Rezilierea are loc doar dacă până în ziua anterioară datei de reziliere clientul nu face dovada plății sumelor datorate sau dovada remedierii cauzelor care au stat la baza notificării de reziliere.

În ce condiții pot beneficia de eșalonarea la plată?

În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, furnizorul este obligat să eșaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Poți beneficia de eșalonare la plată și la cerere dacă întâmpini dificultăți financiare și factura a fost emisă la timp.

Consumul lunar actual sau consumul mediu de energie electrică pentru anul 2021? Cum se face încadrarea în tranșele de consum plafonate?

Conform legii nou publicate la finalul anului 2022, prețul de plafon nu mai depinde de media consumului lunar realizat în 2021. Începând de la 1 ianuarie 2023, prețul se va calcula și aplica la consumul pe care l-ai realizat lunar. Asta înseamnă că poți avea preț de plafon diferit pe factură. De exemplu, dacă într-o lună ai un consum de 120 kWh, atunci prețul aplicat va fi de 0,8 lei/kWh. Dacă luna următoare consumul tău scade sub 100 kWh, atunci prețul aplicat de furnizor va fi de 0,68 de lei/kWh.

Cum știu dacă trebuie să depun sau nu declarație pe proprie răspundere pentru a beneficia de preț plafonat?

Pentru gaze naturale, niciun client casnic nu trebuie să depună vreo cerere sau declarație la furnizor. Prețul plafonat de 0,31 de lei/kWh este aplicat indiferent de consum.

Pentru energie electrică, legea prevede trei situații în care poți beneficia de cel mai mic plafon de preț, de 0,68 de lei/kWh indiferent de cât consumi, caz în care trebuie să transmiți documente furnizorului tău dacă:

 • la locul de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale – pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, în locul confirmării medicale se depune o declarație pe propria răspundere;
 • ai în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani – în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ;
 • familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani – în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ.
 • Prevederile de mai sus se aplică și pentru locurile de consum utilizate în baza unui contract de închiriere.
  În această situație, cererea de plafonare se semnează de către titularul de contract, însoțită de copia contractului de închiriere și de restul documentelor sus-menționate din partea chiriașului.Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care ai depus documentele prevăzute anterior. Aceste documente trebuie depuse o singură dată.

Cum sunt facturat în lipsa indexului autocitit?

Vei primi factura cu un consum estimat, potrivit convenției de consum pe care o ai cu furnizorul tău de energie. Operatorii de distribuție sunt obligați să citească contorul la fiecare 3 luni. În urma citirii, furnizorul transmite o factura de regularizare, care poate fi cu plus sau cu minus, în funcție de cantitatea efectiv consumată.

Pot transmite Cererea și Declarația și după data de 31 decembrie 2022?

Da. În acest caz prețul final facturat plafonat se va aplica de la data de la întâi a lunii următoare celei în care ai depus documentele menționate.

Unde pot transmite Cererea și Declarația pentru preț plafonat?

Majoritatea furnizorilor primesc aceste documente prin email sau on-line, prin aplicațiile dezvoltare. Documentele pot fi depuse și la centrele de relații cu clienții.

Sunt sau nu obligat să trimit indexul autocitit pentru a mă încadra la preț plafonat?

Autocitirea este un drept pe care îl ai și nu o obligație. Pe factură regăsești atât perioada în care poți transmite indexul, cât și canalele pe care îl poți comunica (telefon, platforma informatică, aplicație etc) furnizorului tău. Prețul de plafon nu mai depinde de media consumului lunar de energie electrică realizat în 2021. De la 1 ianuarie 2023, prețul se va calcula și aplica la consumul pe care l-ai realizat lunar. De aceea este importantă transmiterea lunară a indexului autocitit, în funcție de care furnizorul de energie electrică te încadrează automat la plafonul corespunzător tranșei.

Chiar dacă plafonul de preț pentru gazele naturale nu este condiționat de consum, transmiterea indexului autocitit este importantă. În perioada sezonului rece cantitățile consumate sunt importante și este bine să ai predictibilitate asupra valorii facturii și să plătești exact cât consumi.

Ce pot face dacă am neclarități legate de factură?

Cel mai în măsură să-ți răspundă este furnizorul tău de energie. Trimite-i o solicitare cu ce neclarități ai. Furnizorul îți va trimite explicații clare și ușor de înțeles.

Dacă nu consideri că răspunsul formulat ți-a oferit clarificările necesare, ai posibilitatea să te adresezi ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, pentru explicații suplimentare.

Care este termenul în care pot contesta o factură?

În cazul în care dorești să contești valoarea unei facturi de energie electrică, trebuie să comunici furnizorului tău de energie electrică acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Furnizorul este obligat să analizeze contestația și să îți răspundă în 15 zile lucrătoare.

Pentru factura de gaze naturale, nu există un termen prevăzut pentru transmiterea contestației. Dar furnizorul trebuie să îți răspundă tot în 15 zile lucrătoare.

Ce trebuie să fac dacă primesc o factură pe care o consider neplauzibilă?

Trebuie să te adresezi furnizorului tău de energie și să faci o contestație cât mai repede.

Dacă furnizorul constată o eroare în factură, atunci nu trebuie să plătești factura. Furnizorul o va storna și vei primi factura refăcută.

În cazul în care factura este corectă, va trebui evident să o plătești. Furnizorul nu va percepe penalități pentru perioada în care factura a fost în contestație.

Furnizorii transmit explicații clare referitor la elementele din factura contestată.

În calitatea ta de client casnic, poți solicita, dacă e nevoie, o reeșalonare a plății. Furnizorii îți oferă această posibilitate.

Care sunt cauzele pentru care pot primi o factură cu o valoare mai mare decât de obicei?

În acest caz, trebuie să verifici următoarele elemente din factură:

Consumul:

 1. Dacă ai introdus o autocitire eronat – situația poate fi soluționată de către furnizor prin refacerea facturii. Apelează la furnizorul tău.
 2. O estimare prea mare a consumului – verifică valoarea estimată din convenția de consum agreată cu furnizorul tău și poți solicita modificarea ei apelând la serviciile de asistență ale furnizorului.
 3. În cazul unui index citit de către Operatorul de Distribuție, se poate face solicitarea la serviciile de asistență ale furnizorului tău, pentru recitirea contorului. Furnizorul va transmite solicitarea la Distribuitor, iar în cazul unui index diferit, factura se va reface.
 4. Dacă ai un consum mare, ai posibilitatea să soliciți furnizorului tău eșalonarea plății și să iei măsuri pentru eficientizarea consumului pe viitor.

Prețul:

 1. Ai semnat un contract cu un preț mai mare sau ai acceptat o creștere de preț pe contractul actual, notificată de către furnizor.
 2. Verifică ce contract ai cu furnizorul și toate notificările de modificare a condițiilor contractuale.
 3. În cazul în care depistezi o situație eronată, semnalează acest lucru furnizorului tău, care va analiza cererea ta și, dacă este cazul, va corecta factura.
 4. Piața de energie este liberă și ai dreptul să îți schimbi oricând contractul sau furnizorul. Procedura este gratuită și durează maxim 21 de zile.

Ce alternative/soluții oferă furnizorii pentru consumatorii care nu-și pot plăti facturile?

Furnizorii oferă posibilitatea eșalonărilor la plată a facturilor, prin împărțirea în mai multe tranșe lunare a sumei de plată, perioadă în care nu vei fi deconectat. Trebuie să te adresezi furnizorului tău de energie și să faci o cerere în acest sens.

Care este termenul de plată a unei facturi?

Pentru energie electrică, dacă ești client casnic și nu ai optat până acum pentru o ofertă de pe piața liberă (ești alimentat în regim de serviciu universal), termenul de plată este de 15 zile de la data emiterii facturii (data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură) + 30 zile perioadă de grație, fără a fi calculate dobânzi penalizatoare.

Dacă ai încheiat contract pe piața concurențială, termenul de plată diferă de la un furnizor la altul și este între 15 și 30 de zile.

Pentru gaze naturale, termenul de plată a facturii este între 15 și 30 de zile, în funcție de furnizorul ales.

Ce se întâmplă cu sumele plătite în plus furnizorului de energie?

Dacă, în urma regularizării, suma plătită de tine în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să ți-o restituie în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare.

Ce se întâmplă dacă fac o sesizare legată de factură si depășesc termenul de plată în așteptarea răspunsului furnizorului? Voi fi deconectat? Voi plăti penalități?

Pentru energie electrică, în situația în care, în urma analizei sesizării privind factura, se va constata că respectiva plângere este întemeiată, furnizorul anulează factura respectivă și emite o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

Dacă se constată că plângerea nu este întemeiată, va trebui să plătești factura. În acest ultim caz, furnizorul nu are dreptul să dispună deconectarea până nu-ți comunică rezultatul verificării din care rezultă că sesizarea este neîntemeiată.

Pentru gaze naturale, în cazul în care sesizarea privind factura se dovedește a fi întemeiată, furnizorul va proceda la recalcularea facturilor. Oricum, în situația în care contești corectitudinea valorii facturii emise, furnizorul nu are dreptul să dispună deconectarea până nu-ți comunică rezultatul verificării, termenul pentru aceasta fiind de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la client.

La ce preț plătesc factura de regularizare?

Diferența de cantitate de energie consumată vs. ce s-a facturat se împarte la perioada pentru care se face regularizarea și rezultă o cantitate medie pe lună. Prețul de regularizare este cel corespunzător perioadei când a avut loc consumul, nu este prețul momentului când se face regularizarea. Regularizarea reflectă istoricul contractual și plafoanele de preț de la momentul respectiv.

Cine citește indexul contorului? Furnizorul sau distribuitorul?

Operatorul de distribuție din zona ta este responsabil de citirea periodică a indexului, conform reglementărilor în vigoare.

Este bine să transmiți lunar indexul autocitit și vei plăti exact cât ai consumat. Astfel îți poți monitoriza și eficientiza consumul. Canalele de comunicare a indexului autocitit le regăsești pe factură. Tot pe factură este indicată și perioada de transmitere a autocitirii.

Este bine să îți notezi mereu indexul transmis. Astfel poți verifica mereu consumul facturat.

În lipsa indexului autocitit, ești facturat în baza citirilor efectuate de operatorul de distribuție, iar între citiri, în baza unui consum lunar estimat stabilit de comun acord cu furnizorul tău, printr-o convenție de consum.

Ce este convenția de consum și cum se actualizează?

Convenția de consum este elaborată de către furnizorul tău, pe baza datelor puse la dispoziție de către operatorul de distribuție și reprezintă estimarea cantităților de energie (electricitate/gaz) pe care le consumi lunar, exprimate în kWh/mc. Acestea sunt stabilite în baza istoricului de consum de energie electrică înregistrat la locul tău de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de către distribuitor.

Convenția de consum este parte a contractului tău de furnizare și pe baza ei se emit facturile de estimare, atunci când nu se citește contorul de către Operatorul de Distribuție și nu transmiți indexul contorului prin autocitire.

Ai dreptul să soliciți furnizorului modificarea cantităților de energie convenite în convenția de consum atunci când consideri că ți se va modifica consumul. Fă o solicitare pe canalele de comunicare puse la dispoziție de furnizorul tău, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de facturare. Noile cantități convenite de părți vor intra în vigoare începând cu următoarea factură emisă. 

În cazul în care părțile nu convin asupra consumului de energie electrică prevăzut în convenția de consum, furnizorul te va notifica privind dreptul tău de a denunța unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.

Ce pot face pe viitor, pentru a evita facturile mari?

Să transmiți lunar indexul autocitit pe canalele de comunicare indicate de furnizor pe factură. Îți poți monitoriza astfel consumul de energie și poți lua măsuri din timp pentru optimizarea lui.

Furnizorii îți pot transmite, la cerere, un istoric de consum. Profilarea consumului te ajută să afli când ai consumat cel mai mult și poți lua măsuri pentru eficientizarea consumului.

Dacă regularizarea arată că ai un consum mare de energie, atunci ai la îndemână multiple soluții de eficientizare, iar furnizorii vin în sprijinul tău cu informații despre soluții. Poți consulta secțiunile dedicate eficienței energetice pe website-urile furnizorilor.

Clienții finali, precum instituții publice & agenți economici pot apela la servicii de audit energetic și li se vor propune soluții pentru optimizarea consumului.

De ce sunt atâtea facturi de regularizare la energie electrică?

Chiar și în acest moment, când preocuparea față de facturi a crescut, indexul este citit de sub 30% dintre clienți. Facturile de regularizare nu aduc surprize dacă indexul ar fi citit lunar.

Posibilitatea de a citi lunar peste 9 milioane de contoare este mică și înseamnă niște costuri de personal uriașe. De aceea citirile se fac la maximum 3 luni și se aduce astfel la zi consumul real (diferența  dintre index și consumul estimat).

În viitor, este posibil ca odată cu automatizarea rețelelor și instalarea contoarelor inteligente peste tot, să poată fi realizate citiri automate. Dar acest lucru mai durează, investițiile se realizează constant, conform unui calendar aprobat de ANRE.

La finalul anului 2021 erau instalate 1,7 milioane de contoare inteligente. Până în 2028, o proporție între 40 și 77% dintre clienți (variază pe zone de distribuție) vor avea contoare inteligente instalate.

Ce preț voi plăti pentru energia electrică la regularizare?

Furnizorii vor aplica prețul corespunzător consumului realizat în perioada pentru care s-a facut regularizarea. Dacă în această perioadă au survenit modificări ale cadrului legislativ privind prețul plafonat și condițiile de eligibilitate conform cărora ai sau nu dreptul la plafon, factura de regularizare va reflecta acest lucru. Regularizarea poate fi cu plus sau cu minus, în funcție de consumul realizat.

De ce există perioade lungi în care nu sunt citite contoarele de energie?

Motivul principal este reprezentat de lipsa accesului la contorul din interiorul proprietăților (case/curți).

Reglementările impun citirea contoarelor, de către distribuitor, la o perioadă de maximum 3 luni (până la începutul lui 2022, perioada era de 6 luni).

Pentru a putea citi contoarele, persoana desemnată de distribuitor pentru această operațiune trebuie să aibă acces la contorul aflat în interiorul proprietăților. Dacă nu este permis accesul, distribuitorul transmite notificări pentru alte date sau se pot discuta în mod direct zilele în care poate fi asigurat accesul. Din păcate sunt situații destul de frecvente în care distribuitorul nu a avut acces la contor chiar și după cele trei notificări emise conform reglementărilor. În timpul pandemiei, când accesul pe proprietate a fost limitat și din motive sanitare, această problemă a devenit și mai frecventă.

Prețul facturilor va crește de la lună la lună?

Prețul actual al energiei electrice este plafonat pentru clienții casnici. Conform reglementărilor actuale acest pret plafonat va fi acordat până în 31 martie 2025, speranța autorităților fiind că, în acest interval de timp se vor rezolva o parte din problemele care au dus la aceste creșteri explozive ale prețului energiei.

Din 1 ianuarie 2023, încadrarea în tranșele de consum plafonat se face în funcție de consumul lunar. Astfel, prețul plafonat facturat poate varia în funcție de tranșa în care te încadrezi.

Toți clienții casnici de gaze naturale plătesc preț plafonat, indiferent de consum, de 0,031 de lei/kWh.

Ce soluții au cei care nu au internet să transmită indexul?

Indexul poate fi trimis și prin telefon. Toți furnizorii oferă această posibilitate și au un număr dedicat. Toate mijloacele de transmitere a indexului se regăsesc pe facturi, inclusiv perioada pentru autocitire.

Cum voi fi facturat pentru decembrie dacă dețin mai multe locuințe?

Pentru clienții casnici cu mai multe proprietăți prevederile limitative (aplicarea plafonului de preț la o singură locuința) erau aplicabile începând cu 1 ianuarie 2023.

Potrivit modificărilor legislative publicate pe 30 decembrie 2022, clientul casnic beneficiază de prețul plafonat prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022. Astfel, nu mai sunt necesare declarațiile pe proprie răspundere iar pentru fiecare locuință va fi aplicat plafonul de preț corespunzător tranșei de consum în care se încadrează.

Powered by

Ghica House, str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, București