La ce trebuie să fim atenți când semnăm un nou contract de furnizare a energiei

Te-ai decis să schimbi contractul sau furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale?

Îți explicăm în cele ce urmează de ce este IMPORTANT să te informezi cât mai bine înainte și la ce trebuie să fii ATENT.

contract-nou-facturi-energie-01

Îți recomandăm ca, atunci când alegi dintre ofertele de pe piața concurențială de energie să ții cont nu doar de preț, ci și de restul clauzelor prevăzute în contract și de ansamblul serviciilor pe care le oferă furnizorul respectiv.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețul din oferte nu trebuie să depășească 1,3 lei/kWh pentru energia electrică, potrivit legislației care instituie schemele de sprijin pentru consumatorii de energie. Prețul final al energiei electrice este plafonat pentru toți clienții casnici.

Ca să iei o decizie cât mai bună pentru tine, te sfătuim să analizezi cât mai multe oferte. Acestea pot fi cu preț fix sau variabil, cu sau fără abonament, servicii integrate (furnizare energie electrică și gaze naturale la pachet), ori servicii conexe incluse (servicii energetice, intervenții de urgență, electrocasnice/centrale termice eficiente, chiar și asigurări). Analizează cu atenție ce consum și alte nevoi ai și poți opta pentru oferta care ți se potrivește cel mai bine.

Te-ai decis asupra unei oferte? Furnizorul (actual sau unul nou) îți va transmite contractul, pe care îți recomandăm să îl citești cu mare atenție și să întrebi furnizorul despre ce îți este neclar.

Iată la ce trebuie să fii atent când citești noul contract:

 • prețul energiei electrice, fix sau variabil, inclus în prețul de furnizare
 • facturarea unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/lună
 • perioada pentru care urmează să se aplice prețul menționat în ofertă
 • perioada pentru care urmează să închei contractul
 • termenele, modalitățile și condițiile privind plata facturilor
 • modalități de transmitere a facturii și a documentelor anexate acesteia
 • drepturile și obligațiile părților
 • condițiile privind reînnoirea/prelungirea/rezilierea/renunțarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare
 • garanțiile solicitate, după caz
 • modalitatea și termenul de returnare a sumelor, inclusiv la încetarea contractului de furnizare
 • comisioane de încetare a contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia:

Potrivit legislației în vigoare, furnizorii de energie electrică pot să perceapă clienţilor casnici, comisioane de încetare a contractelor încheiate pe durată determinată şi cu preţuri fixe, în situaţia denunţării unilaterale a acestora de către clientul final, înainte de ajungerea la termen a acestora.

Aceste comisioane pot fi percepute de furnizori dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:

a) să fie comunicate clar clientului înainte de încheierea contractului

b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat

c) să fie proporţionale şi să nu depăşească valoarea pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului prin încetarea contractului, inclusiv costurile oricăror pachete de investiţii sau de servicii deja furnizate clientului în cadrul respectivului contract. Sarcina probei cu privire la pierderile economice directe aparţine furnizorului.

Furnizorul are obligația să îți comunice convenția de consum în maximum 10 zile lucrătoare după încheierea contractului.

În cazul gazelor naturale, regulamentul aprobat de ANRE nu prevede în mod expres situațiile în care furnizorul poate percepe astfel de comisioane.

Contractul nu trebuie să includă clauze care împiedică schimbarea furnizorului de energie electrică.

Furnizorul este obligat să notifice clientului, în mod transparent și ușor de înțeles, orice intenție de modificare a prețului la energia electrică, doar dacă contractul de furnizare încheiat prevede posibilitatea modificării prețului în perioada de valabilitate a acestuia, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum și dreptul acestuia de a denunța unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind prețul energiei electrice.

Furnizorii de energie sunt obligați să îți permită schimbarea efectivă a furnizorului, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data solicitării transmisă de tine. Schimbarea furnizorului este gratuită, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestui proces.

 

Powered by

Ghica House, str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, București