Factura la gaze naturale pe înțelesul tuturor

Noul model al facturii de gaze naturale vine cu o reorganizare a modului de prezentare a informațiilor existente și cu câteva detalii în plus.

Pe prima pagină vei regăsi câteva informații importante:

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului tău de gaze naturale;
 • datele tale de identificare, adresa locului de consum la care ți se furnizează gaze naturale și adresa de corespondență dacă ai optat sa primești corespondența transmisă de furnizorul tău la o adresa diferita de cea a locului de consum;
 • codul de client – este necesar atunci când îți creezi un cont online;
 • data de încetare a contractului tău, dacă acesta este încheiat pe perioadă determinată;
 • numărul şi data emiterii facturii – îți sunt necesare pentru plata la partenerii bancari ai furnizorului tău;
 • data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare – înseamnă numărul total de zile pentru care este facturat consumul pe care îl regăsești pe factură;
 • consumul de gaze naturale facturat, exprimat în kWh. Consumul de gaze naturale este măsurat în metri cubi. Însă pentru a putea calcula ce ai de plătit, acest volum este transformat în unități de energie, măsurate în kWh. La calculul totalului de plată contează foarte mult și puterea calorică superioară (kWh/mc) a gazelor naturale furnizate. Pentru a realiza conversia consumului tău din mc în kWh se aplică o formulă matematică pe care o regăsești în anexa la factura ta: Energie gaze naturale [kWh] este Volum gaze naturale consumat [mc] x Puterea calorică superioară (Pcs) [kWh/mc]. Pe factură vei găsi cantitatea facturată în mc, dar și echivalentul acesteia în kWh.
 • termenul scadent de plată – este data până la care trebuie să plătești factura curentă, fără să ți se aplice dobânzi penalizatoare pentru întârziere;
 • obligaţiile tale de plată neachitate, dacă este cazul – înseamnă suma pe care o ai de plată pentru o factură restantă;
 • valoarea totală de plată cu TVA – suma totală pe care o ai de plată;
 • numărul de telefon pus la dispoziţie de operatorul de distribuție din zona ta pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă, la care poți anunța dacă sesizezi miros de gaz. De asemenea, apelând acest număr poți afla dacă există o întrerupere în alimentarea cu gaze naturale. Numărul poate fi apelat la orice oră;
 • numărul de call-center al furnizorului tău
 • intervalul de timp în care poţi transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile. Alături de această informație pentru autocitire regăsești și modalitățile de transmitere – telefonic, online sau aplicația mobilă
 • intervalul de citire – adică intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului contorului de către operatorul de distribuție din zona ta; în cazul clienţilor casnici intervalul de citire nu trebuie să depăşească 3 luni.

În anexa de pe a doua pagină vei regăsi mult mai multe detalii legate de factură și costurile incluse în prețul final.

În cele de urmează îți prezentăm denumirea produselor și a serviciilor pe care le plătești.

Prețul unitar

pentru furnizarea gazelor naturale

Componentele incluse în prețul unitar și valoarea individuală a acestora:

ca să ajungă în casa ta, gazul natural trece prin rețelele de transport și distribuție. Așa că în prețul final pe care îl plătești, pe lângă costul de achiziție și furnizare a gazelor, sunt incluse tarifele de transport și distribuție. Aceste tarife sunt reglementate de ANRE și nu sunt stabilite de furnizor. Furnizorul plătește aceste tarife mai departe către operatorul național de transport și către operatorii de distribuție.
Prețul final mai include TVA – taxă stabilită administrativ și virată de furnizor mai departe către stat.

Costul serviciilor de distribuție ocazionale în funcție de caz:

taxa de reconectare, taxa de verificare metrologică sau alte taxe transpuse în factura de furnizare.

Astfel, furnizorului de gaze îi revine doar o mică parte, bani din care își acoperă costuri precum cele cu personalul, centrele de relații cu clienții, facturare și transmiterea facturilor, sisteme informatice etc. Pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, prin OUG 27/2022 și OUG 119/2022, costul de furnizare a gazelor naturale a fost stabilit la 0,012 lei/kWh.

IMPORTANT DE REȚINUT

Factura va reflecta schemele de sprijin adoptate de Guvern. Consumatorii casnici de gaze vor plăti un preț plafonat pentru consumul înregistrat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025.

La ce trebuie să fii atent când citești factura:

 • Prețul unitar al gazelor facturat – trebuie să fie conform ofertei acceptate de tine și a contractului încheiat cu furnizorul
 • Cantitatea facturată – este bine să transmiți lunar indexul autocitit și să plătești astfel exact cât consumi. Notează indexul transmis furnizorului sau distribuitorului și verifică ce cantitate de gaze ți-a facturat furnizorul
 • Verifică ce tip de consum ai pe factură (estimat sau de regularizare). Dacă valoarea facturii emise pentru un consum estimat a fost mai mică față de consumul efectiv realizat, la următoarea factură de regularizare plătești mai mult. De aceea, este bine să transmiți indexul autocitit în intervalul alocat de către furnizor. Dacă ai consumat mai puțin decât valoarea consumului estimat, atunci la regularizare suma respectivă va figura cu minus pe factură
 • Dacă tu consideri că valoarea facturii nu reflectă consumul tău real, ai posibilitatea de a contacta furnizorul tău pentru a solicita detalii și clarificări pe oricare dintre canalele de comunicare disponibile (online, telefonic, în scris). Furnizorul îți va răspunde în maximum 15 zile lucrătoare
 • Atenție la termenul scadent pentru plata facturii și la perioada alocată în care poți transmite indexul autocitit.
 • În anexele facturii mai găsești informații importante precum:
  • seria contorului
  • modalitatea de determinare a consumului facturat – dacă este citit/autocitit sau estimat, în baza convenției de consum stabilită de comun acord cu furnizorul tău la încheierea contractului
 • valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare – este comunicată furnizorului de gaze naturale de către operatorul de transport/operatorul de distribuție a gazelor. Puterea calorifică superioară a gazelor naturale indică energia totală degajată prin arderea completă în aer, a unei cantități specificate de gaze naturale. Este importantă în calculul unităților de energie, pentru că poți arde mai mult sau mai puțin gaz, în funcție de această putere calorifică.

Tot pe factură mai apar o serie de alte informaţii, care ți se transmit de către furnizor, cel puţin o dată la 6 luni și care te ajută să elimini risipa de energie dacă este cazul:

 • preţul actual şi consumul realizat de gaze naturale;
 • comparaţii între consumul tău actual şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;
 • informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde poți obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului tău.
 
 
1
1

Powered by

Ghica House, str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, București