Factura la energie electrică pe înțelesul tuturor

Facturi energie curent electric

Noul model al facturii de energie electrică vine cu o reorganizare a modului de prezentare a informațiilor existente și cu câteva detalii în plus.

 

Pe prima pagină vei regăsi câteva informații importante:

 • Datele de contact ale furnizorului
 • Modalitățile de contactare a furnizorului
 • Intervalul de timp în care poți transmite indexul autocitit (nu poate fi mai mic de 5 zile) și căile prin care îl poți comunica
 • Intervalul de citire – adică intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului contorului de către operatorul de distribuție din zona ta; în cazul clienţilor casnici intervalul de citire nu trebuie să depăşească 3 luni
 • Perioada de facturare (intervalul de timp pentru consumul de energie facturat)
 • Data emiterii facturii
 • Data scadentă (adică ultima zi de plată fără penalități)
 • Codul tău de client, alături de adresa ta
 • Nr și data contractului de furnizare și data la care acesta încetează
 • Valoarea totală de plată cu TVA
 • Informații despre soldurile anterioare (valoarea facturii/facturilor neachitate), dacă este cazul
 • Consumul de energie electrică în kWh – energia activă este cantitatea facturată de furnizor

 

 

 • Costul energiei active = costul de achiziție + costul de furnizare
 • Detalii care ai nevoie pentru plata facturii
 • Cantitatea de energie consumată care a fost facturată și tipul de factură – dacă este de:
 • regularizare (emisă pe baza indexului contorului citit de operatorul de distribuție din zona ta, după o perioadă în care ai avut consum estimat pe factură sau pe baza indexului autocitit transmis în perioada alocată afișată pe factură) sau de
 • estimare – furnizorul ți-a facturat o cantitate estimată de energie electrică în baza convenției de consum
 • mixtă (regularizare + estimare)
 • Soldul total – înseamnă valoarea de plată curentă, plus restanțele, dacă este cazul
 • Intervalul activ în care poți transmite autocitirea indexului contorului pe locul de consum în cauză și căile prin care poți face acest lucru (telefon, e-mail, cont my… furnizor)

În anexa de pe a doua pagină vei regăsi mai multe detalii legate de factură și costurile incluse în prețul final.

O altă serie de informații cuprinse în factură se referă la COMPONENTELE DE PREȚ. Până să ajungă în casele consumatorilor, energia este produsă, achiziționată și transportată printr-o infrastructură de rețele.

Mai jos, îți detaliem ce reprezintă fiecare componentă:

 • cantitatea de energie electrică facturată este denumită energie activă. Energia activă cuprinde costul de achiziție și costurile de furnizare. Prețul de achiziție a energiei electrice este stabilit prin tranzacțiile de vânzare-cumpărare realizate pe piața liberă.

Ca să ajungă în casele oamenilor, energia trece prin rețelele de transport și de distribuție. Astfel că factura ta include și costul cu serviciile de transport, servicii de sistem și de distribuție. Aceste servicii sunt reglementate de către ANRE:

Tariful de distribuție

furnizorul virează acești bani mai departe către operatorul de distribuție

Tariful de transport

furnizorul plătește mai departe către operatorul de transport și sistem

Costul Serviciilor de sistem

banii sunt virați de furnizor către operatorul de transport și sistem

Pe factură mai regăsești:

Certificatele verzi

această componentă este facturată tuturor clienților de energie electrică și este stabilită de Legea 220/2007 pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile. Prin schema de sprijin pe baza certificatelor verzi, contravaloarea acestora este achitată de către furnizori producătorilor de energie curată (obținută din surse regenerabile de energie – soare, vânt, apă, biomasă), fiind ulterior colectată, prin facturi, de la consumatorii finali. Valoarea unui certificat verde este ajustată anual de către ANRE. La fel și cota anuală obligatorie de certificatelor verzi, prin raportare la consum.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență,

cu valoare unitară reglementată, ce apare ca poziție separată pe factură. Valoarea ei este stabilită prin ordin ANRE. Această contribuție este o altă schemă de sprijin stabilită de Guvern, care are rolul de a încuraja cogenerarea de înaltă eficiență (producerea simultană de energie electrică și termică cu tehnologii performante, mai puțin poluante și cu randament ridicat). Contravaloarea acestei contribuții este colectată de la clienți de către furnizori și ajunge la producătorii care dețin unități de cogenerare de înaltă eficiență.

Acciza și TVA

sunt alte două taxe stabilite de autorități. Furnizorul le plătește mai departe către stat.

Astfel, din valoarea totală a facturii pe care o plătești furnizorului de electricitate, doar o mică parte rămâne la acesta, bani din care își acoperă costuri precum cele cu personalul, centrele de relații cu clienții, facturare și transmiterea facturilor, sisteme informatice etc. Pe perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025, prin OUG 27/2022 și OUG 119/2022, costul de furnizare a energiei electrice a fost stabilit la 0,073 lei/kWh. Restul banilor din factură ajunge la producători, operatorul de transport, operatorul de distribuție și la bugetul de stat (TVA și acciză).

IMPORTANT DE REȚINUT

Factura va reflecta schemele de sprijin adoptate de Guvern. Consumatorii casnici de energie electrică vor plăti un preț plafonat pentru consumul înregistrat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2025.

La ce trebuie să fii atent când citești factura:

 • Prețul componentei de energie activă facturat – acesta trebuie să fie conform ofertei acceptate de tine și a contractului încheiat cu furnizorul.
 • Cantitatea facturată – este bine să transmiți lunar indexul autocitit și plătești exact cât consumi. Notează indexul transmis furnizorului și verifică ce cantitate de energie ți-a facturat furnizorul.
 • Verifică ce tip de consum ai pe factură (estimat sau de regularizare) – dacă valoarea facturii emise pentru un consum estimat a fost mai mică față de consumul efectiv realizat, la următoarea factură de regularizare plătești mai mult. De aceea, este bine să transmiți indexul autocitit în intervalul alocat de către furnizor. Dacă ai consumat mai puțin decât valoarea consumului estimat, atunci la regularizare suma respectivă va figura cu minus pe factură.
 • Dacă tu consideri ca valoarea facturii nu reflectă consumul tău real, ai posibilitatea de a contacta furnizorul tău pentru a solicita detalii și clarificări pe oricare dintre canalele de comunicare disponibile (online, telefonic, în scris). Furnizorul are obligația de a-ți răspunde în maximum 15 zile lucrătoare.
 • Atenție la termenul scadent pentru plata facturii și la perioada alocată în care poți transmite indexul autocitit.

 

Alte informații utile pe care le vei regăsi în anexele facturii te vor ajuta să iei măsurile necesare pentru eliminarea risipei de energie dacă este cazul:

 • comparație cu consumul facturat în perioada similară a anului trecut
 • comparații cu un consum mediu pe tranșe
 • mixul de energie al furnizorului tău în anul precedent și impactul asupra mediului
 • informații despre drepturile pe care le ai pentru soluționarea alternativă a disputelor
 • link sau trimitere către aplicația comparator de oferte tip pusă la dispoziție de ANRE
 • informații de contact ale organizaţiilor consumatorilor, ale agenţiilor pentru energie sau ale organismelor similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obţine informaţii cu privire la măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Pe website-urile furnizorilor de energie vei regăsi sfaturi utile pentru eliminarea risipei de energie.

Roluri în piața de energie: producătorul, transportatorul, distribuitorul, furnizorul, consumatorul

Deși e doar la o simplă apăsare a unui comutator, energia electrică are un drum lung de parcurs până să ajungă în casele noastre. Pentru a beneficia de energie au loc, în paralel două mari procese. Unul – tehnic, care aduce energia în casele noastre și un al doilea – comercial, care face posibilă achitarea energiei consumate. Pe fluxul strict tehnic sunt implicati producătorul, transportatorul și distribuitorul de energie, iar pe fluxul comercial are loc tranzacționarea energiei în piața specifică și facturarea acesteia, proces asigurat de furnizor.

 
 
1
1

Powered by

Ghica House, str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, București